Jesper Juul

ESPER JUUL (1948-2019) – duński terapeuta rodzinny i pedagog o światowej renomie. Jego książka „Twoje kompetentne dziecko” jest jedną z najbardziej cenionych współczesnych pozycji na temat wychowania.

Jesper Juul studiował historię, religioznawstwo i historię idei. Po studiach zaangażował się w pracę społeczną. Założył w Danii Skandynawski Instytut Kemplera kształcący pedagogów i nauczycieli. Jesper Juul jest jednym z głównych liderów przełomu we współczesnej pedagogice. Zawdzięczamy mu odejście od wychowania autorytarnego opartego na posłuszeństwie, karach i przemocy psychicznej lub fizycznej oraz od filozofii wychowawczego permisywizmu.

Stworzył nowy paradygmat wychowawczy (od posłuszeństwa do odpowiedzialności) bazujący na zaufaniu do naturalnych kompetencji dziecka.

Jesper Juul podkreślał, że żadna metoda wychowawcza nie zastąpi autentycznej relacji dorosłego z dzieckiem.